Vítejte na kalkulačce RPSN
Šéf exekutorů: K lichvářům dlužníky chodit nenutíme

kalkulacka rpsna

Šéf exekutorů: K lichvářům dlužníky chodit nenutíme

„Přijdou k dlužníkovi v sedm ráno, znovu v devět a pak v jedenáct, všechno oblepí, včetně dětské postýlky, a řeknou – nezabavíme půjčky bez potvrzení o příjmu, když do zítřka seženete pět tisíc. Exekutor ví, že dlužník nemá majetek, který by bylo možné exekučně postihnout, ale ví, že dlužník to neví. V podstatě jde o klasické výpalné,“ popisoval nedávno na bravocredit.cz Daniel Hůle z Člověka v tísni metody některých českých exekutorů.

Zajímalo mě, jak se k tak závažným tvrzením postaví člověk z nejpovolanějších – prezident Exekutorské komory České republiky David Koncz. Do funkce nastoupil před půl rokem s předsevzetím, že bude bojovat s mýty o exekutorech. Jaké to je čelit nevybíravým výpadům, kterým jsou exekutoři vystaveni ze strany dlužníků, veřejnosti i médií? Jsou odměny českých exekutorů tak přemrštěné, jak si lidé myslí? Těmito otázkami náš rozhovor začíná. A přijdou další, pro prezidenta exekutorské komory možná méně příjemné. Jeden z nejvyužívanějších produktů, které společnosti nabízí, jsou nebankovní půjčky.

Soudní výkon a exekuce

Když dlužník neplatí a soud uzná, že by platit měl, má věřitel dvě možnosti. Buď si vybere půjčky bez doložení příjmu, který zjistí, jaký má dlužník majetek a jaké příjmy a jak by bylo možné postupovat, aby pohledávka byla uspokojena, nebo požádá o pomoc soud, který sám provede výkon rozhodnutí. Rozdíl je v tom, že pak majetkové poměry dlužníka zjišťuje věřitel sám a sám také podává soudu návrhy, jak by mohl postupovat – zda srážet dlužníkovi ze mzdy, co by měl dlužník prodat atd. Mnohem častěji se ovšem nechává vykonání rozhodnutí na exekutorovi.

Jak jste se dostal k práci exekutora, proč jste si tuto dráhu vybral?

Do roku 2002 jsem působil v advokacii, v tomtéž roce jsem také složil advokátní zkoušky. Už v průběhu činnosti v advokacii jsem pracoval pro klienty, které jsem zastupoval v rámci nalézacího řízení. Ale bohužel systém soudního výkonu rozhodnutí tehdy nefungoval ideálně. Často jsem se s klienty dostával do situace, kdy jsme měli soudní rozhodnutí, ale museli jsme řešit otázku, jak ho vykonat. Sami jsme museli v rámci soudního výkonu rozhodnutí provádět úkony směřující k dohledání majetku dlužníka a sami navrhovat soudu postup, což bylo zdlouhavé, problematické, neúčinné. V roce 2001 u nás vznikl institut soudního exekutora, byla to nová právnická profese, svobodné povolání. Takže to pro mě byla svým způsobem výzva. Když se vypsalo výběrové řízení na obsazení Exekutorského úřadu v Chebu, přihlásil jsem se. Chcete produkt Ferratum půjčka ?

Upřímně – exekutor je nepopulární povolání. Alespoň z pohledu veřejnosti. Exekutoři čelí nevybíravým výpadům. V médiích se objevují téměř výhradně v negativních souvislostech. Jak se s tím člověk lidsky vyrovnává?

Na začátku byla po činnosti soudních exekutorů velká poptávka, protože tady byli nespokojení věřitelé. Na výkon exekucí se tehdy nahlíželo úplně jinak než teď. Postupně se dospělo k náhledu, který dnes převládá. Ne všichni si na začátku, v letech 2001, 2002, přestavovali, že se to bude takhle vyvíjet. Na druhou stranu je to asi logické. Soudní exekutor je na konci procesu, sporu, kdy jedna strana neplní druhé, a je tou autoritou, která vynutí splnění povinnosti. Zpeněžujete lidem majetek, saháte jim na mzdu a tak podobně… Svým způsobem je to opravdu logické.

Logické to asi je, ale jaké je to lidsky – čelit tomu náporu a vstřebat to.

Soudní exekutor je součástí soudního systému, je tu proto, aby vykonával soudní rozhodnutí, takže vnitřně s tím nikdo z nás nemá žádný zásadní problém.

David Koncz

Davida Koncze (nar. 1975) jmenoval ministr spravedlnosti soudním exekutorem Exekutorského úřadu Cheb v roce 2002. Předtím pracoval jako advokát. V letech 1993–1998 vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity. Ve vedení Exekutorské komory ČR působí od roku 2009, nejprve jako člen prezidia, od dubna 2012 jako viceprezident. Funkci prezidenta Exekutorské komory zastává od ledna letošního roku. 

Když jste v lednu nastupoval do funkce prezidenta Exekutorské komory, říkal jste, že chcete bojovat s mýty, které se kolem exekutorů vytvářejí. Co jsou podle vás největší mýty a co se vám s tím podařilo za půl roku ve funkci udělat?

Šel jsem do toho s tím, že chceme provádět osvětu. Což se nám, myslím, daří. Minulý měsíc jsme spustili on-line poradny. Organizujeme seriál přednášek pro seniory. Spolupracujeme s Masarykovou univerzitou. V rámci všech těchto projektů se snažíme informovat laickou i odbornou veřejnost o průběhu exekučního řízení. Protože máme za to, že často právě neznalost vede k nepochopení smyslu existence exekucí. A k nesprávnému využívání procesních prostředků, které mají lidé v rámci exekuce k dispozici – třeba pokud jde o možnost obrany. Mezi mýty patří představy o tom, jak fungují dražby. Provozujeme elektronický Portál dražeb, kde zveřejňujeme všechny dražby. Velký podíl na aktuálně prováděných dražbách mají dražby elektronické, kterými se celý proces stává transparentnějším, díky kterým se zvyšuje okruh účastníků dražeb i výtěžky z dražeb. A pak jsou tu samozřejmě mýty týkající se nákladů exekuce.

O nákladech exekučního řízení a odměnách exekutora lidé možná opravdu mají zkreslené představy. Zkusíme si to tedy názorně propočíst. Představte si, že dlužím třicet tisíc za nájem. Na webu Exekutorské komory jsem si propočetla, že celkové náklady na vymáhání třicetitisícového dluhu budou dělat 30 916 korun. Z čehož by měla být odměna soudního exekutora 4500 korun, paušální náklady na exekuční řízení 3500 korun, odměna advokáta při výkonu rozhodnutí 6050 korun, odměna advokáta v nalézacím řízení 11 500 korun a DPH celkem 5366 korun. Souhlasí?

Ano.

Když porovnáme dvě úvodní částky – třicet tisíc dluh a dalších třicet tisíc náklady na jeho vymáhání… Z původního dluhu je rázem dvojnásobek. Člověka napadne – není u nás vymáhání dluhů trochu drahé?

Je to samozřejmě zřetelnější u nižších dluhů. Náklady nerostou úměrně výši dluhu. Takže u vyšších dluhů už to vypadá jinak. Když mluvíte o dluhu třicet tisíc korun a náklady na vymáhání tvoří dalších třicet tisíc, tak to samozřejmě opticky působí jako poměrně hodně. Nicméně, jak jste sama řekla, odměna soudního exekutora z toho tvoří 4500 korun, respektive 2250 korun, když dlužník dluh dobrovolně uhradí do třiceti dnů. A 3500 na hotové výdaje, respektive 1750 korun při úhradě do třiceti dnů. Samotné náklady exekuce tudíž za vysoké rozhodně nepovažuji.

Kam nemůže exekutor...

Exekutor nesmí všechno a nesmí všude. Nedotknutelné jsou jednak některé sociální dávky, i z ostatních příjmů vám ale musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum.

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

RPSN - kolik stojí úvěr

Můžete si dovolit další úvěr?

Kolik vám ještě zbývá splatit z úvěru?

Osobní bankrot: kdy o něj můžete požádat a kolik budete splácet

Když se tedy zaměříme pouze na částky, které připadnou exekutorovi – odměna a náhrada hotových výdajů. Říkáte, že vysoké nejsou. Jsou tedy přiměřené? Nebo vám připadají nízké?

Náklady exekuce se v roce 2012 snížily. Ale když porovnám činnost soudního exekutora v roce 2014 a třeba v roce 2005, je diametrálně odlišná. Přešla na nás spousta administrativních úkonů i rozhodovací činnosti. Dříve soud zpracovával exekuční návrh, zanášel ho do systému, rozhodoval o něm, vydával rozhodnutí o nařízení exekuce. Dnes za něj většinu z toho dělá soudní exekutor – zadává data, kontroluje formální správnost návrhu a předkládá návrh spolu s žádostí o pověření exekutora. To je velké množství administrativy. Dále soudní exekutor zaznamenává do systému veškeré změny, které nastávají v průběhu soudního řízení. Takže i v tomto smyslu šetří náklady na straně soudu. Dřív soudy rozhodovaly o rozvrhu výtěžku dražby nemovitosti nebo o odkladech a zastavení exekuce. Dnes to dělají soudní exekutoři. A takových činností je řada. Takže bych řekl, že odměny jsou minimálně přiměřené, v případě úhrady hotových výdajů spíš nedostačují.

Vraťme se k našemu příkladu – dlužím třicet tisíc za nájem. Jak s náklady na exekuci zahýbe, když budu žít a dlužit v Aši, ale dluh bude vymáhat exekutor z druhého konce republiky, řekněme z Brna? Prodraží se to, protože věc neřeší místně příslušný exekutor, ale exekutor, který to má daleko?

Exekuce má fázi administrativní a prováděcí, jestli to tak můžu nazvat. I v rámci prováděcí fáze se nejprve volí způsoby provedení exekuce takzvaně od stolu – čili srážky ze mzdy nebo odepsání pohledávky z účtu. Teprve v další fázi dojde na soupis movitých věcí nebo prodej nemovitosti. U prodeje nemovitosti přibývají náklady na znalecké oceňování, u soupisu movitých věcí pak cestovní náklady. To pak eventuálně může prodražovat exekuci. Nicméně od roku 2013 jsou náklady na cestovné omezeny částkou 1500 korun.

Nyní se mluví o tom, že by už nebylo možné, aby si věřitel vybral exekutora z druhého konce republiky, ale že by případy připadly jednotlivým exekutorským úřadům podle sídla. Vy osobně jste pro zavedení místní příslušnosti exekutorů?

Bylo přijato usnesení sněmu Exekutorské komory…

Já vím. Ale mě zajímá váš názor.

Můj názor je, že Exekutorská komora momentálně, a v podstatě už dlouhodobě, prosazuje zavedení místní příslušnosti exekutorů.

Kalkulačka cestovních náhrad

Exekutor si za cestu může účtovat patnáct stovek maximálně. Co můžete dosta vy, když vás pošlou na služebku?

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Je výhodnější koupě auta na benzín, nebo na naftu?

Na sněmu hlasovalo 102 exekutorů, z nichž 85 bylo pro zavedení místní příslušnosti. Tak se vás logicky a vcelku přirozeně ptám, jestli patříte mezi těch 85.

Jsem tady z pozice prezidenta Exekutorské komory a máme tady jasné rozhodnutí sněmu. Sněm si odhlasoval, že volba bude tajná. Takže nemohu uveřejňovat, jak kdo hlasoval.

Dobře. Řeknete mi alespoň, jaká vidíte pro a proti zavedení místní příslušnosti exekutorů?

Soudní exekutoři přijatým usnesením, kterým se přiklonili k zavedení místní příslušnosti, vyjádřili, že by se chtěli přiblížit postavení soudce v rámci celého procesu. To je hlavní poselství, které soudní exekutoři vnímají. Vidím za tím, že soudním exekutorům vadí, že jsou spojováni s některými negativními věcmi, které provázejí exekuční činnost, a cítí, že jejich postavení je bližší postavení soudce. Usnesením sněmu to dávají najevo, a chtějí tak zaručit nezávislost soudního exekutora v rámci celého procesu vymáhání.

Takže argument, který by se týkal možného prodražování exekucí pro dlužníka, když případ řeší exekutor z druhého konce republiky, není rozhodující?

Jak jsem vysvětlil, náklady exekuce kvůli tomu mohou narůst jen hodně omezeně. Takže tento argument není v podstatě rozhodující.

Pak je tady ale ještě jeden zásadní argument. Přečtu vám jednu citaci a poprosím vás, abyste se k ní vyjádřil. Je z rozhovoru s Danielem Hůlem z Člověka v tísni, který nedávno vyšel na bravocredit.cz:

Exekutoři mají dvě roviny motivace. První je správná: exekutor je placený z vymožených pohledávek, což ho motivuje, aby vymáhal. Pak tu ale funguje vzájemná konkurence exekutorských úřadů. Což vede k tomu, že některé používají silný psychologický nátlak na dlužníka, aby dosáhly lepších výsledků. Soupeří o zájem věřitelů. Když jeden úřad bude kvůli neetickému jednání dosahovat úspěchů, má druhý dvě možnosti. Buď se bude chovat eticky, ale nedostane zakázku. Nebo se začne chovat taky neeticky.

Pan Hůle to řekl v souvislosti s tím, že u nás nefunguje místní příslušnost exekutorů. Tohle je podle něj jeden z dopadů.

Pokud by se soudní exekutor choval neeticky a vytvářel na dlužníka nějaký nátlak, je to kárné provinění, které je třeba řešit podáním kárné žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud by docházelo k tomu, že soudní exekutoři usilují o zadávání exekucí takovým neetickým způsobem, je to samozřejmě problematické a jednalo by se o kárné provinění. Takové konkrétní poznatky byste mi musela říci.

Zkusme si to nejprve zjednodušit na princip: nemáme místní příslušnost exekutorů, takže spolu exekutoři soutěží o klienta, o zakázky, protože chtějí vydělat – tudíž mohou být někteří z nich motivováni využívat takové metody, jako naznačuje pan Hůle. Nemyslíte si, že to minimálně hrozí?

Samozřejmě zavedením místní příslušnosti odstraníme jeden z těch dvou prvků, které jste jmenovala – potenciální konkurenci. Ono to vyplývá i z usnesení, které sněm přijal. To znamená – ano, zavedením místní příslušnosti zmizí prvek konkurence mezi soudními exekutory.

A jako prezident Exekutorské komory ji vnímáte jako prvek negativní?

Může být negativní, právě pokud by v jejím důsledku vznikaly situace, o kterých jste hovořila.

Takže je potenciálně negativní. Máte nějaké signály o tom, že by v praxi takové dopady měla?

Vyzývali jsme už k tomu, dokonce i v České televizi, aby se každý, kdo takový poznatek má, na Exekutorskou komoru obrátil. Pokud takový konkrétní poznatek mít budeme, budeme ho řešit.

Přečtu vám pokračování citace pana Hůleho, kde specifikuje, v čem konkrétně by ty metody měly spočívat:

Přijdou k dlužníkovi v sedm ráno, znovu v devět, pak v jedenáct, vše oblepují, včetně dětské postýlky, a řeknou – nezabavíme vám to, když nám do zítřka seženete pět tisíc. Dlužník nemá příjem. Exekutor ví, že nemá majetek, který by bylo možné exekučně postihnout, ale ví, že dlužník to neví. A exekutor toho zneužije – dlužníci neznají svoje práva v exekuci. Takže dlužník jde, od nějakého lichváře si půjčí pět tisíc, vyplatí exekutora a ten přijde za měsíc znovu. Kdyby exekutor postupoval podle zákona a eticky, těch pět tisíc nikdy nevymůže. V podstatě jde o klasické výpalné.

Můžete se k tomu vyjádřit?

Pokud by k tomu mělo docházet, je to problém a kárné provinění. Když takový poznatek budeme mít, budeme ho řešit. To, že jsme s takovými metodami spojováni, obecně, protože tady se nikdo nejmenuje…

Anketa

Dokázali byste kamarádit s exekutorem?

Budu jmenovat, řeknu vám konkrétní jména, kterých se to má týkat. Ale dokončete myšlenku…

Sněm Exekutorské komory dal najevo svůj postoj tím, že přijal usnesení o místní příslušnosti. Fakt, že si odhlasoval podporu zavedení místní příslušnosti, znamená, že chce, aby už se nemusely objevovat takové výroky jako ten od pana Hůleho, a chce, aby zmizela třeba i jen hypotetická možnost, že by některý exekutor takto postupoval.

Hypotetická možnost. Takže vy se s tím v praxi opravdu nesetkáváte? K vám se opravdu takové věci nedostávají? Nikdo si nestěžuje, že s ním takhle exekutor jednal?

My vyřizujeme každý podnět. Za rok 2013 jsme vyřešili pět tisíc šest set podnětů. Každým z nich se individuálně zabýváme. Pokud zjistíme jakékoli provinění, řešíme ho podáním kárné žaloby. Nevybavuji si žádný podnět, v němž by stěžovatel uváděl, že k němu někdo přišel v sedm ráno, pak v devět a v jedenáct a nutil ho jít za lichvářem. Takový podnět Exekutorská komora ČR coby dohledový orgán neobdržela. Stejně tak neevidujeme žádný podnět, který by se týkal zajištění dětské postýlky.

Jak prezident Exekutorské komory David Koncz reagoval, když jsem mu přečetla seznam exekutorů, o které se má jednat? Co říká na to, že někteří konkrétní exekutoři poškozují pověst všem ostatním? Dokáže vedení exekutorské komory zajistit, aby se exekutoři nechovali neeticky? A myslí exekutoři vážně, že chtějí šířit osvětu, aby se lidé do exekucí tak často nedostávali? Nebojí se, že jim ubyde práce? 

Více v pokračování: Prezident Exekutorské komory: Úřad exekutora Vrány v Přerově bedlivě sledujeme

Líbil se vám článek?

Diskuze

16. 6. 2014 12:10, petrf

Jsem proti místní příslušnosti. Nájemník mi dlužil asi 6000 Kč, zažaloval jsem ho a náklady na žalobu činily 1000 Kč (poplatek soudu). Když jsem to chtěl dát exekutorovi u nás v Mostě, chtěl exekutor předem zaplatit 7800 Kč + 3600 Kč smluvní odměnu (částky jsou vč. DPH). Hledal jsem exekutory, kteří nepožadují platit předem, vzal to exekutor z Ústí n. Labem. Pokud už má být zavedena místní příslušnost, tak aspoň omezit na kraje, ne na okresy, aby zůstala aspoň nějaká míra konkurence. Ta místní příslušnost se oprvadu může obrátit proti zákazníkům. Firmy budou méně ochotné dodávat na faktury s odloženou splatností, nebo budou požadoval složení zálohy. Představte si třeba telekomy, energetiky. Budete chtít zapojit elektřinu, plyn - firma po vás bude chtít složit zálohu 2 x 5000 Kč. Proč? Protože když budete dlužit, strhnou si dluh z této zálohy. Pokd by firma měla komunikovat se 156 exekutory, tak logicky jí narostou náklady a ty jí musí někdo zaplatit... Všechno má svoje pro a proti. Obyčejní lidé, bez zkušeností z podnikání, toto ale nechápou. Že se dobrá myšlenka obrátí proti nim? To teďka nevidí. Ale pak se budou divit.

 

16. 6. 2014 13:55, Podlesni

Proč jste nechal dojít dluh tak daleko???

 

Zobrazit komentovanou zprávu (petrf 16. 06. 2014 12:10)

Další příspěvky v diskuzi (20 komentářů)

Čtenáři také navštívili

„Přijdou k dlužníkovi v sedm ráno, znovu v devět a pak v jedenáct, všechno oblepí, včetně dětské postýlky, a řeknou – nezabavíme to, když do zítřka seženete pět tisíc. Exekutor ví, že dlužník nemá majetek,... celý článek

Navždy spolu v dobrém i zlém. Zákonodárci vzali vážně manželský slib a od ledna 2013 vydali napospas exekutorům konta i příjmy manželek a manželů a dlužníků a dlužnic. Ve Sněmovně teď ale leží novela,...

Nebo by aspoň měly.

Exekuce, strašák všech dlužníků. Když na ni dojde, bývá už na hašení požáru pozdě. Dlužníka zajímá jediné: co všechno exekutor může sebrat, kam až jeho ruka dosáhne a co je před ní v bezpečí? Odpovědi...

Účet manžela či manželky – pro dlužníky oáza klidu a bezpečí. Exekutor na něj nemůže. Zatím. Od příštího roku bude všechno jinak. Zákonodárci sáhli ke kontroverznímu opatření: účet a příjmy manželů vydali...

Oblíbená témata

daniel hůle, david koncz, dluhy, exekuce, exekutorská komora, exekutoři, kárná žaloba, místní příslušnost, odměny exekutorů, půjčky, soudní rozhodnutí

Prověřte si svého poradce

Proklepněte si svého finančního poradce v registrech ČNB. Zkontrolovat si můžete i všechny finanční subjekty podléhající dozoru ČNB.

Benzín nebo nafta, co se vyplatí?

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Spotřeba vody - kde se dá ušetřit

Kolik ušetříte s úspornou žárovkou

RPSN - kolik stojí úvěr

Čas jsou peníze, aneb kolik stojí váš čas

Slevy na mobilní paušály

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Vrácení poštovného.
Poradna > Spotřebitelská poradna

Otázka: Zdravím. Byla mi uznaná reklamace, provedena výměna za nový kus. Ale prodejce odmítá mi proplatit poštovné, které jsem zaplatil pro zaslání na reklamaci. Tak jak to tedy je? Díky. více

Spotřebitelská poradna

Obchodní právo

Občanské právo

Finanční právo

Pracovní právo

Interaktivní grafiky

Spotřeba vody - kde se dá ušetřit

Průměrná čtyřčlenná rodina v České republice spotřebuje za rok 150 až 190 tisíc litrů vody. Jak je na tom vaše rodina a kde byste mohli ušetřit?

Vývoj ceny benzínu a ceny nafty

V naší interaktivní mapě najdete ceny benzínu Natural 95 a nafty ze které snadno zjistíte, jaké jsou ceny pohonných hmot v jednotlivých krajích. Vývoj ceny Naturalu 95 a nafty můžete porovnat s celorepublikovým...

Výpis institucí

Doplňky pro web

Provozujete webové stránky? Blogujete? Chodí k vám lidé, protože něco hledají? Nyní jim můžete nabídnout víc. bravocredit.cz pro vás připravili unikátní widget s pravidelně aktualizovanými cenami pohonných hmot.
Kód ke stažení je k dispozici zde.

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Čtečky do kapsy

Rychlé, přehledné, funkční a vždy po ruce. Takové jsou naše mobilní čtečky webů bravocredit.cz a Finmag.

Ke stažení

Nejčtenější články

Nezabavitelné minimum 2014: Kalkulačka, která spočítá, kam už exekutor nemůže

Exekuce, strašák všech dlužníků. Když na ni dojde, bývá už na hašení požáru pozdě. Dlužníka...více

Co vám exekutor nemůže zabavit. Spočítejte si to.

Je jen málo příjmů a majetku, které vám exekutor nemůže zabavit. Z výplaty, nemocenské,...více

Exekuce a oddlužení: srážky ze mzdy dostanou nová pravidla

Jste v exekuci a žádáte o oddlužení? Zaměstnavatelé dnes nemají jasno v tom, jak v případě...více

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Klíčová slova

Poradíme zdarma s výběrem finančních produktů

Najdeme vám nejvýhodnější finanční produkty. Zdarma!

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Užitečné

Web

Operativni pujcka